148 ОУ Професор доктор Любомир Милетич
Основно училище в град София

Master of the dance

 Master of the dance

       След изтичане на законоустановения срок за повторно подаване на оферти за наем на физкултурния салон за съвместна дейност "Танци на народите", конкурсът е спечелен от единствената трупа, подала офертата си. 

     От втори учебен срок "Master of the dance" ще осъществяват образователна дейност с учениците от 148 ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич".

    В началото на м. февруари ще бъде дадена допълнителна информация за времето на репетициите.