148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София

Млади астрономи в 4. Б!

Бъдещите астрономи от 4. Б, заедно с г-жа Т. Генева, с гордост показват своите проекти!

 

 

 

Млади астрономи в 4. Б! - Изображение 1