148 ОУ Професор доктор Любомир Милетич
Основно училище в град София

Незаети места за 1 клас за трето класиране, учебна 2020/2021 година

    Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че НЯМА незаети  места за 1 клас за учебната 2020/2021 учебна година.