148 ОУ Професор доктор Любомир Милетич
Основно училище в град София

План-прием за учебната 2019/2020 година

ВАЖНО!

Списък на приетите ученици на второ класиране по група и основен критерий :

Първи клас 2019 2020

Свободни места за III класиране- 35

 

Списък на приетите ученици на първо класиране по група и основен критерий :

ПЪРВИ КЛАС 2019_2020

Свободни места за II класиране- 40

 

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Приемът на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 г. ще се извършва съгласно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

На Вашето внимание:

1. Критерии за подбор на ученици в 1. клас

2.График на дейностите за прием

3.Стъпки при кандидатстване, класиране и записване

4. Заявление за прием в 1. клас

5. ЗАПОВЕД ПРИЕМ 1. КЛАС

След III класиране няма незаети места по паралелки.                                                                                       

Прикачени документи

3 класиране.docx