148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София

План-прием за учебната 2021/2022 година

148. ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич" обявява план-прием за учебната 2021/2022г. от четири паралелки от по двадесет и четири ученици.

Прикачени документи

Документ (5).pdf