148 ОУ Професор доктор Любомир Милетич
Основно училище в град София

Извънкласни дейности - конкурс

   148 ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич" обявява конкурс за извънкласните дейности извън учебните програми, провеждани в училището. За подробности, четете приложената заповед.

Прикачени документи

Заповед № 101 29.11.2019 г