148 ОУ Професор доктор Любомир Милетич
Основно училище в град София

Екип

         Педагогически колектив

 

Директор- Ани Деянова

                                              

 

Директор - Ани Деянова

Завършила българска филология, английска филология, предучилищна и начална училищна педагогика, икономически мениджмънт. Притежава 5 и 4 ПКС.

От 3 години е Директор на 148. ОУ „Проф. д-р Любомир Милетич”. 

Издала е 3 стихосбирки : „САМОТИ”, „Стихове от другата страна”, „Ана и другите гарвани”.

 

 

75040689_627262851138955_1651186364332376064_n 

 

  Заместник директор по учебната дейност - Емилия Манолова Истаткова

  Завършила: 

   1. Полувисш учителски институт, гр. Смолян

       Специалност:  Български език и литература,  Руски език

   2. СУ „Св. Климент Охридски” – Българска филология, магистър

  Редактор на изданията от Третия международен конгрес по българистика, София 2013 г., проведен в СУ      „Св. Климент Охридски”

  Носител на V ПКС по български език и литература.