148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София
Основно меню

Дистанционно обучение

     На основание Заповед № 325/14.03.2020 г. на Директора на 148 ОУ "Проф. д-р Л. Милетич",  осъществява се дистанционно обучение в електронни платформи на shkolo, Viber, google classroom. Всеки родител може да се запознае с работата като се свърже с класния ръководител или с учителя-предметник.