148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София
Основно меню

Инициатива по решение на Обществен съвет

На последното заседание на Обществения съвет, беше взето решение, парите, които родителите на учениците са предвидили за цветя за учителите, да бъдат събирани чрез касиерите на всеки клас и да бъдат внасяни като дарение за нови народни носии.

В края на миналата учебна година, родителите от досегашния 4. клас, по собствена инициатива са успели да съберат 300 лв. за същата цел и да ги внесат в касата на училището. Благодарим Ви!