148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София
Основно меню

Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община