148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София
Основно меню

Народни танци с 2. Б!

Учениците от 2. б вече знаят какво е наистина да обичаш българското! Благодарим Ви, г-н Цветков, за това, че учите нашите ученици на обич към българския народен танц!