148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София

Нашите ученици успяват!

Ежегодно учениците от 148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич" участват в състезания, олимпиади и конкурси.
 
През учебната 2020/2021 г. в училището бяха проведени:
  • олимпиада "Знам и мога" за учениците от ІV клас;
  • олимпиада по БЕЛ за учениците от V - VІІ клас;
  • олимпиада по математика за учениците от ІV - VІІ клас;
  • олимпиада по география и икономика за учениците от V - VІІ клас;
  • олимпиада по химия и ООС за учениците от VІІ клас;
  • математическо състезание "Математика без граници";
  • Национално математическо състезание "Европейско кенгуру" и др.
Голяма част от явилите се ученици са класирани за областния кръг на олимпиадите.
От участвалите в състезанието "Математика без граници" 21 ученици получиха златни и сребърни медали.
 
Пожелаваме си през следващата учебна година броят на отличилите се ученици да нараства!