148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София
Основно меню

Не на тормоза, но не за ден!

  За пореден път учениците от 148 ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич" отбелязаха "Деня на розовата фланелка". 

Денят на розовата фланелка в България се отбелязва за девета поредна година в последната сряда на месец февруари и е посветен на осъзнаването и превенцията на тормоза в училище. Тази  година девизът на глобалното отбелязване е “Lift each other up” или „Заедно нагоре“, а глобалното му лого е излитаща нагоре стилизирана ракета.