148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София

От името на ръководството и учителския състав на 148 ОУ, и от името на всички родители на ученици в 148 ОУ, изказваме огромна благодарност на VMware Bulgaria , Sofia Heroes Giving Network at the VMware Foundation за дарените компютърни конфигурации, с които ще бъде оформен учебен компютърен кабинет!
Добрите компютърни умения са част от важни знания, които децата ни трябва да имат.
След откриването на компютърния кабинет, учениците ще преминат през курс за безопасен интернет, така че да бъдат запознати с основните рискове в интернет пространството и съответните начини за справяне с тях

Прикачени документи

50103877_2050596358360429_6617232546461646848_n.jpg