148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София
Основно меню

План-прием за първи клас за учебната 2021/2022 г.

148. ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич" обявява план-прием за учебната 2021/2022г. от четири паралелки от по двадесет и четири ученици.