148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София
Основно меню

Покана за заседание на Обществен съвет

ПОКАНА

 

за свикване на заседание на Обществения съвет на 148. ОУ “Проф. д-р Любомир Милетич” – гр. София

 

Уважаеми членове на Обществения съвет,

 

Поканвате се да присъствате на заседание на Обществения съвет на 148. ОУ “Проф. д-р Любомир Милетич” – гр. София, което ще се проведе на 11 октомври 2022 г. от 17.30 ч. в сградата на посоченото училище, намираща се на адрес гр. София, ул. “Слатинска” 35. Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

 

  1. Становище относно предоставяне на сградата, в която в момента се помещава 148. ОУ “Проф. д-р Любомир Милетич” – гр. София, само за негови нужди.
  2. Разни.

 

 

 Pokana