148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София

Посещение на Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий"!

          По модул „Културните институции като образователна среда“ на НП „Осигуряване на съвременна образователна среда 2021-2022г.“ учениците от 7. класове посетиха Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Седмокласниците проследиха историята на книгата от най-ранните писмени знаци на човешката цивилизация, оставени върху камък и глинени плочки, до безкрайните възможности на модерните технологии от XXI век и се запознаха с природните материали за производство на хартия и мастило, за начините на декорация и подвързване на книги.
          Учениците научиха повече за историята и архитектурата на сградата, в която се помещава библиотеката. Също така имаха рядката възможност да видят наживо оригинала на първия препис на „История славянобългарска“, направен от Софроний Врачански.