148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София
Основно меню

Прием за учебната 2020/2021 година

   На основание писмо на РУО с изх. №РУО-1-6995/19.03.2020г.,  чл. 44, ал. 1 от наредба №10/01.09.2016г.  и съгласно grafik-priem-1klas-uchebna20202021.pdf , 148 ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич" обявява следния прием: три паралелки с по 24 ученици във всяка.