148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София
Основно меню

Промени в програмата за откриване на учебната година 2021/2022