148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София

Седмица на четенето - 09.12.2019г. - 13.12.2019 г.