148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София

Сравнителни резултати на седмокласниците от 148 OУ от НВО 2019 година БЕЛ средно в 148 OУ-62т., Математика в 148 OУ-26т.