148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София
Основно меню

Среща на учениците с актьора Филип Буков!

        Поредна дейност по НП "Oсигуряване на съвременна образователна среда 2021-2022 г.", модул "Културните институции като образователна среда".
          Актьорът Филип Буков в разговор с наши ученици за един "Откраднат живот", за "Татковци"-те, за театъра, за книгите, за желанието да бъдеш!