148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София
Основно меню

Среща по проект "My (Cult)Place - the interaction of cultural heritage and local youth communities"

На 26 юни 2023 г. в Актовата зала на 148. ОУ „Проф. д-р Любомир Милетич“ се проведе среща дискусия със заинтересовани страни относно търсенето на полезни взаимодействия на младежките общности и културното наследство на град София чрез образование. Събитието е част от изпълнението на проект „My (Cult)Place – the interaction of cultural heritage and local youth communities“, осъществяван като грант от изследовател R1 Ани Истаткова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет, по Community Research Awards (CRA) на проект „UniverCity – Strategic Partnership of Higher Education for Community“ (договор с Център за развитие на човешките ресурси № 2020-1-BG01-KA203-079271-KA203-HE-33-15.10.2020 г.)

В дейностите по проекта 148. ОУ „Проф. д-р Любомир Милетич“ зае водещо място с ангажираността си в социологическите проучвания, активната позиция в дискусионните теми и осигуряването на база. На срещата бяха представени и обсъдени резултати от проведено проучване сред ученици от 5 до 12 клас и учители от различни столични училища за съхранената памет за емблематичните сгради и места в град София, както и нагласите на младежките публики. Участие взеха заинтересовани страни педагогически специалисти – учители и директори. Поставиха се актуални теми и възможни решения.