148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София
Основно меню

План-прием за първи клас за учебната 2023/2024 г.