148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София
Основно меню

ЗАПОВЕД - график за възобновяване присъствените учебни занятия за учениците от 5. до 7. клас