148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София
Основно меню

Заповед свързна с преустановяването на присъствения учебен процес (27.11.2020)