148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София
Основно меню

Заседание на ОС

Поредното заседание на обществения съвет ще се проведе на 16.12.2019 г. от 18.00 часа в учителската стая на 148 ОУ!