148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София

Заявления за прием в 1 клас

    

   Във връзка с писмо на РУО с изх. № РУО1-10145/08.05.2020 г., Ви уведомяваме, че от 14 май (14.05.2020г.) заявленията за кандидатстване за 1 клас могат да се подават и на място в 148 ОУ „Проф. д-р Л. Милетич“. Приемането на заявленията ще става в рамките на работното време на училищната комисия  - 9.00 -  16.00 часа.

                                                   Заповядайте!