148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София
Основно меню

Съвет на европейската научна и културна общност, клуб на българският културен и научен елит, дава официален почетен статут на училище с висок престиж и обществено призвание в областта на Образованието и Културата и удостояна със златна монета култура 148 ОУ " проф. д-р Любомир Милетич" , директор Ани Деянова.
Обществеността в България оценява високо постиженията в управлението на нови инициативи, в налагането на предимствата на съвременни модели в българското ОБРАЗОВАНИЕ за утвърждаване на националния авторитет.