148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София

Информация за кандидатстване за прием в 1 клас - 2021/2022 учебна година

 Уважаеми родители,

С РЕШЕНИЕ № 133 от 18.03.2021 година на Столичния общински съвет е приета нова СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година (утвърден от кмета на Столичната община)