148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София

Информация за кандидатстване за прием в 1 клас - 2022/2023 учебна година

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че графикът за дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес:

https://kg.sofia.bg/#/calendar

 

Заявление за кандидатстване на дете в първи клас в общинско училище/общински училище на територията на Столична община можете да намерите тук.

 

С РЕШЕНИЕ №101 от 24.02.2022 г.  на Столичния общински съвет се приема НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.