148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София

План-прием за учебната 2022/2023 година

148. ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич" обявява план-прием за първи клас за учебната 2022/2023г. от четири паралелки от по двадесет и четири ученици.

Прикачени документи

2022-03-16 09.47.34.pdf