148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София

План-прием за учебната 2023/2024 година

148. ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич" обявява план-прием за първи клас за учебната 2023/2024г. от три паралелки от по двадесет и четири ученици.

Прикачени документи

2023-03-29 12.41.26.pdf