148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София

План-прием за учебната 2024/2025 година

 

План-прием за учебната 2024/2025 година

 

След решение на Обществения съвет в 148. ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич" за учебната 2024/2025г. за първи клас ще

бъдат приети три паралелки по двадесет и четири ученици.