148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София

Извънкласни дейности - конкурс

   148 ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич" обявява конкурс за извънкласните дейности извън учебните програми, провеждани в училището. За подробности, четете приложената заповед.

 

   НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!!!

Удължава се срокът за прием на оферти за конкурса "Танци на народите" до 13.01.2020 година включително.

                                                СПЕЧЕЛЕН КОНКУРС

   След изтичане на законоустановения срок за повторно подаване на оферти за наем на физкултурния салон за съвместна дейност "Танци на народите", конкурсът е спечелен от единствената трупа, подала офертата си.

   От втори учебен срок "Master of the dance" ще осъществяват образователна дейност с учениците от 148 ОУ "Проф. д-р Л. Милетич". 

   В началото на м. февруари ще бъде дадена допълнителна информация за времето на репетициите.

Прикачени документи

Заповед № 101 29.11.2019 г