148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София

Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

148. ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич" взема участие в проекта на МОН "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти".

Повече информация за проекта можете да откриете на: https://teachers.mon.bg/ и https://www.mon.bg/