148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София

НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"

148. ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич" взема участие в Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда".