148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА

    148 ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич" обявява процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 учебни години. Подробности четете в качения документ.

Документ ,, Училищен плод " и ,, Училищно мляко "

ЗАПОВЕД № 453/ 29.07.2019 г.Документ (27)