148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

148. ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич" взема участие в проекта на Министерство на образованието и науката "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи".