148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София

Търгове, конкурси

Документ ,, Училищен плод" и ,, Училищно мляко "  

  148 ОУ „Проф. д-р Л. Милетич” обявява конкурс за предоставяне на оферти за обслужване с  вендинг автомати на територията на училището. Офертите ще се приемат до 15.00 часа на 10.03.2019г.

   Офертите се подават по установения ред.

ЗАПОВЕД № 453/ 29.07.2019 г.Документ (27)