148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София

Почивни дни и ваканции

Календар за учебната 2020/2021 година