148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София

За нас

148. ОУ "Проф. д-р Л. Милетич"

 

 

 

София, район „Слатина, ул. „Слатинска " № 35

Директор - Ани Деянова

Тел.: 02 870 41 16 или 02 870 63 60

e-mail: 148oumiletich@gmail.com

https://148-ou.com/

 

 

148. основно училище "Професор доктор Любомир Милетич" е наследник на многогодишна традиция, чието начало е поставено през 1988 г.

 

 

    Днес училището разполага с отлична материална база:

  • кабинети, включително на психолога, ресурсен и логопедичен, стационарен и мобилен компютърен;
  • физкултурен салон;
  • библиотека;
  • столова и бюфет;
  • новопостроена хореографска зала;
  • актова зала
  • скуош зала

    Провежда се разнообразна извънкласна дейност:

       - хореография

       - модерен балет "Роберта"

       - вокална група  

       - таекуондо

       - футбол

       - английски език в езикова школа "Престиж"

       - немски език в езикова школа „Форум“

 

 

Училището има отлични резултати от национално външно оценяване, от провежданите  олимпиади и национални състезания по математика, български език и литература, география и икономика, от конкурсите и състезанията, в които учениците участват.

   Групите за целодневно обучение са самостоятелни, а не сборни.

   Материалната база е обновена,  изградена е достъпна архитектурна среда.

   Училището е базово към СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. София

   Гордеем се с учениците си и те – с нас!