148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София

Екип

         Педагогически колектив

 

                                           

 

Директор - Ани Деянова

Завършила българска филология, английска филология, предучилищна и начална училищна педагогика, икономически мениджмънт. Защитена 3  ПКС.

От 6 години е Директор на 148. ОУ „Проф. д-р Любомир Милетич”. 

Издала е 3 стихосбирки : „САМОТИ”, „Стихове от другата страна”, „Ана и другите гарвани”.

 

 

 

 

         

 

 

75040689_627262851138955_1651186364332376064_n 

 

  Заместник директор по учебната дейност - Емилия Манолова Истаткова

  Завършила: 

   1. Полувисш учителски институт, гр. Смолян

       Специалност:  Български език и литература,  Руски език

   2. СУ „Св. Климент Охридски” – Българска филология, магистър

  Редактор на изданията от Третия международен конгрес по българистика, София 2013 г., проведен в СУ „Св. Климент Охридски”

  Носител на V ПКС по български език и литература. 

 

 

 

  Заместник-директор - Светлана Георгиева

 

    Завеждащ административна служба - Цветелина Влайкова

 

Главен счетоводител - Десислава Гъндева

 

 

 

  

  Логопед - Симона Людмилова Симеонова

  Бакалавър: специалност „Специална педагогика” със специализация: „Слухoво-речева рехабилитация”    към СУ ”Св. Климент Охридски”, София

  Магистър: специалност „Логопедия” към СУ” Св. Климент Охридски”, София - в етап на дипломиране            
  - Стажант (слухово-речеви рехабилитатор) в “Образователен център за деца и младежи с увреден         слух”,   гр. София;
  - Работила в ЦСРИ-Перник, като специален педагог и слухово-речеви рехабилитатор;
  - Работила като слухопротезист във „ФОНИО”  ЕООД, София и Перник  

  Носител на V-то ПКС от Тракийски университет, гр. Стара Загора