148. ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"
Основно училище в град София

Материална база

    Днес училището разполага с отлична материална база:

  • кабинети, включително на психолога, ресурсен и логопедичен, стационарен и мобилен компютърен;
  • физкултурен салон;
  • библиотека;
  • столова и бюфет;
  • новопостроена хореографска зала;
  • актова зала
  • скуош зала